Politica de confidentialitate

Home / Politica de confidentialitate

 

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului.

 

In cadrul activitatilor sale, IFN NEXT CAPITAL FINANCE SA, avand sediul in Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădirea Ana Tower, Etajul 17, Sector 1, fiind inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/13669/25.08.2006, cu cod unic de inregistrare 18965349, atribut fiscal RO, („NEXT CAPITAL”), institutie financiara nebancara inscrisa in Registrul general pentru institutii financiare nebancare  al BNR sub nr. RG-PJR-41-110025  din data de 06.11.2006, inregistrata in evidenta Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal, proceseaza datele personale care va privesc.

 

  1. Ce informatii colectam despre dumneavoastra

In cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al/a unui client, debitor, furnizor sau unui alt partener de afaceri al NEXT CAPITAL:

Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, adresa profesionala sau a domiciliului, denumirea functiei, numarul de telefon, adresa de e-mail;

Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dumneavoastra si NEXT CAPITAL, daca este cazul, prin intermediul call center-ului NEXT CAPITAL sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si NEXT CAPITAL;

In situatii limitate, cand este necesar conform legii, datele din cartea de identitate, inclusiv codul numeric personal (CNP) si locul nasterii.

In cazul in care aveti calitatea de debitor sau garant al creantelor administrate de NEXT CAPITAL:

Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, data nasterii, nationalitatea, codul numeric personal (CNP), locul nasterii, datele din cartea de identitate (daca este cazul), domiciliul, adresa de resedinta sau de corespondenta

Date privind situatia dumneavoastra financiara sau de angajare, cum ar fi numele angajatorului, venitul si sursa venitului

Date privind procedurile judiciare sau administrative in masura in care sunt legate de creantele gestionate sau detinute de NEXT CAPITAL

Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dumneavoastra si NEXT CAPITAL, daca este cazul, prin intermediul call center-ului NEXT CAPITAL sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si NEXT CAPITAL;

Date referitoare la plati, inclusiv detalii legate de contul bancar si alte informatii aferente;

Alte date cu caracter personal mentionate in documentatia privind datoria sau garantiile sau mentionate in contractul initial.

In cazul in care faceti plati sau actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de NEXT CAPITAL ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la aceste persoane:

Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, domiciliul, adresa de resedinta sau de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail;

Daca efectuati plati in numele unui debitor sau garant, date legate de respectivele plati, inclusiv codul numeric personal (CNP), detalii privind contul bancar si alte date aferente;

Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dumneavoastra si NEXT CAPITAL, daca este cazul, prin intermediul call center-ului NEXT CAPITAL sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si NEXT CAPITAL;

Alte date furnizate direct de dumneavoastra sau de alte persoane care v-au indicat drept persoana de contact sau ofera detalii in legatura cu dumneavoastra in baza unui interes legitim.

 

  1. De unde putem obtine datele dumneavoastra

In cazul in care aveti calitatea de debitor sau garant al creantelor administrate de NEXT CAPITAL, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, putem colecta date despre dumneavoastra de la:

Creditorii (cu titlu de exemplu: institutii financiar bancare si nebancare, companii comerciale, etc.) care imputernicesc compania NEXT CAPITAL pentru a desfasura activitatea de recuperare si gestionare a creantelor lor sau de la creditorii care cedeaza drepturile de creante catre NEXT CAPITAL;

Direct de la dumneavoastra (sau, in anumite cazuri, de la alte persoane care justifica un interes legitim cu privire la contractul in legatura cu care desfasuram activitatea de recuparare creante);

Persoane autorizate sa comunice cu noi in numele dumneavoastra sau persoane care efectueaza plati in numele dumneavoastra;

Autoritati si institutii publice sau alte persoane sau entitati care desfasoara un serviciu de interes public (cum ar fi executorii judecatoresti sau notarii publici);

Publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual;

In cazul in care faceti plati sau actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de NEXT CAPITAL ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la aceste persoane, putem colecta date in legatura cu dumneavoastra din urmatoarele surse:

Creditorii care imputernicesc NEXT CAPITAL pentru a desfasura activitatea de recuperare si gestionare a creantelor lor sau de la creditorii care instraineaza creante catre NEXT CAPITAL, in masura in care datele dvs. fac parte din documentatia privind respectiva creanta;

Direct de la dumneavoastra (sau, in anumite cazuri, de la alte persoane autorizate sa comunice cu noi in numele dvs. sau care justifica un interes legitim cu privire la contractul in legatura cu care desfasuram activitatea de recuperare creante);

Autoritati si institutii publice sau publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

In cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al/a unui client, furnizor sau alt partener de afaceri al NEXT CAPITAL, putem colecta date in legatura cu dumneavoastra din urmatoarele surse:

Direct de la dumneavoastra sau de la persoane care actioneaza in numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al NEXT CAPITAL;

Autoritati si institutii publice sau publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

In cazul in care ne vizitati la sediul nostru ori daca ne scrieti sau telefonati in legatura cu diverse solicitari sau aspecte de interes pentru dvs., putem colecta numele si datele dumneavoastra de contact, precum si alte date cu caracter personal pe care ni le furnizati in mod direct.

 

  1. De ce procesam datele dumneavoastra cu caracter personal

NEXT CAPITAL poate procesa datele dumneavoastra cu caracter personal:

Pentru colectarea creantelor restante gestionate sau detinute de NEXT CAPITAL;

In scopul comunicarii cu debitorii sau garantii creantelor administrate de NEXT CAPITAL, in masura in care sunteti persoana de contact ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la aceste persoane;

In scopul executarii unui contract sau al gestionarii relatiei de afaceri dintre NEXT CAPITAL si un client, furnizor sau alt partener de afaceri, in cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al/a respectivului client, furnizor sau partener;

Pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra sau ale autoritatilor publice or pentru a indeplini cerintele legale;

Sub rezerva conditiilor prevazute de lege, pentru prevenirea sau investigarea fraudelor sau in scopul procedurilor privind faptele penale legate de creantele gestionate sau detinute de NEXT CAPITAL, precum si pentru apararea sau exercitarea drepturilor noastre conform legii;

Pentru administrarea interna a NEXT CAPITAL si a companiilor sale afiliate cu privire la serviciile de recuperare a creantelor, inclusiv pentru audit, controlul calitatii, arhivare si securitatea spatiilor, bunurilor si a personalului NEXT CAPITAL si ale companiilor sale afiliate;

 

  1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre NEXT CAPITAL poate fi reprezentat de:

Interesul legitim al NEXT CAPITAL, al companiilor sale afiliate sau al creditorilor în numele carora NEXT CAPITAL asigură gestionarea creanțelor sau a serviciilor de colectare a datoriilor, de a obține colectarea datoriilor restante și de a-și administra activitățile în procesul de colectare;

Interesul legitim al NEXT CAPITAL de a documenta executarea contractului si gestionarea relatiei de afaceri cu un client, furnizor sau alt partener de afaceri si de a-si administra activitatile si procesele interne aferente, in cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor sau partener;

Interesul legitim constand in apararea sau exercitarea drepturilor NEXT CAPITAL si ale companiilor sale afiliate conform legii, inclusiv asigurarea securitatii spatiilor, bunurilor si a personalului acestora;

Consimtamantul dumneavoastra, in cazul in care actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de NEXT CAPITAL ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane, precum si in alte cazuri in masura in care prelucrarea datelor de catre NEXT CAPITAL necesita consimtamantul dumneavoastra conform legii;

Respectarea unei obligații legale in sarcina NEXT CAPITAL (de exemplu, protecția consumatorului, legislația fiscală sau cea privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism);

 

  1. Cui ii putem transfera datele

NEXT CAPITAL poate transfera datele referitoare la dumneavoastra catre alte persoane sau entitati care presteaza servicii sau efectueaza operatiuni aflate in cursul normal al activitatii de colectare sau in cursul normal al administrarii activitatii NEXT CAPITAL.

NEXT CAPITAL poate, de asemenea, sa utilizeze sau sa dezvaluie date cu caracter personal atunci cand este necesar (cand are o obligatie legala) sau permis de lege sa faca acest lucru. NEXT CAPITAL nu va permite accesul sau transferul datelor cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice care nu este stabilita in Uniunea Europeana.

Categoriile de persoane carora NEXT CAPITAL le poate transfera datele personale includ:

Creditorii in numele carora NEXT CAPITAL asigura gestionarea creantelor sau a serviciilor de colectare a creantelor sau cedentii de la care NEXT CAPITAL a dobandit creantele datorate sau garantate de dumneavoastra;

Autoritățile publice, pentru a răspunde cerințelor legale

 

  1. Cat timp va putem pastra datele

In cadrul altor activitati decat recuperarea creantelor, NEXT CAPITAL va prelucra datele dumneavoastra pe durata necesara realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate sau, daca prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, pana la retragerea consimtamantului de catre dumneavoastra, cu exceptia cazului in care legea prevede o alta perioada de pastrare a datelor sau pastrarea datelor este necesara pentru exercitarea sau apararea drepturilor NEXT CAPITAL sau ale companiilor sale afiliate.

In cadrul activitatilor legate de recuperarea creantelor, NEXT CAPITAL va păstra datele dumneavoastră personale pe toata perioada colectării unei datorii si cinci ani ani dupa incasarea integrala a datoriei respective, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.

 

  1. Drepturile dumneavoastra

Puteti solicita accesul la datele dumneavoastra personale detinute de NEXT CAPITAL si, de asemenea, rectificarea acestor date, in masura in care considerati ca sunt inexacte. Daca prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant sau pe un contract intre dumneavoastra si NEXT CAPITAL, puteti sa ne solicitati sa va transmitem datele intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau sa ne solicitati sa transmitem datele dumneavoastra altui operator.

Puteti, de asemenea, sa va retrageti oricand consimtamantul (daca prelucrarea datelor se intemeiaza pe consimtamant), sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale, sau sa solicitati stergerea acestor date, precum si sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra.

NEXT CAPITAL poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a va confirma identitatea inainte de a va permite accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra mentionate anterior.

Va rugam sa retineti ca, in cazuri justificate, societatii NEXT CAPITAL ii este permis prin lege să refuze să acționeze conform cererilor de mai sus, caz în care NEXT CAPITAL vă va oferi o explicatie scrisa cu privire la acest refuz.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Puteți formula cererile de mai sus în legătură cu drepturile dumneavoastra, contactând NEXT CAPITAL sau Responsabilul cu protectia datelor al NEXT CAPITAL. Detaliile de contact sunt furnizate în secțiunea „Contact privind prelucrarea si  protectia datelor cu caracter personal” de mai jos.

 

  1. Contact privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de drepturile dumneavoastra descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați:

IFN NEXT CAPITAL FINANCE SA

Adresa sediului : Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădirea Ana Tower, Etajul 17, Sector 1

Responsabil cu protectia datelor:

Adresa de e-mail: protectiadatelor@nextcapital.ro
Numar telefon: +4021.300.40.30 – cu tarif aplicabil conform politicilor de tarifare ale operatorului dumneavoastra de telefonie
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr.1C, Clădirea Ana Tower, Etajul 17, Sector 1

Exercita-ti drepturile:

Preferintele de confidentialitate:

Stergere cont:

Modificarea datelor contului:

Trimitere sugestie sau reclamatie:

Descarcarea datelor contului: